lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #457 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 19

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 81

Bạch Kim

kich hoat Acc #471 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 15

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #460 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 13

Vàng: 17,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #448 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 13

Vàng: 700

Điểm ngọc: 66

Bạch Kim