lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #1024 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 15

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 78

Bạc

kich hoat Acc #1027 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 14

Vàng: 900

Điểm ngọc: 80

Vàng

kich hoat Acc #1031 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 14

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 84

Bạch Kim

kich hoat Acc #776 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 16

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #779 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 13

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 68

Vàng

kich hoat Acc #1037 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 15

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 66

Vàng

kich hoat Acc #1038 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 14

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 64

Bạch Kim

kich hoat Acc #1039 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 16

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1042 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 14

Vàng: 19,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #790 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 12

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #1048 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 15

Vàng: 0

Điểm ngọc: 82

Bạc

kich hoat Acc #552 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 10

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #555 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 10

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #561 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 16

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #573 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 16

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #832 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 13

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 63

Bạch Kim