khong kich hoat Acc #198 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 40

Trang phục: 45

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #110 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 41

Trang phục: 45

Vàng: 10,900

Điểm ngọc: 90

Bạc

khong kich hoat Acc #106 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 43

Trang phục: 67

Vàng: 60

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #195 - Acc Cực Vip
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 79

Trang phục: 108

Vàng: 3,200

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #108 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 44

Vàng: 4,500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #2034 - Acc Vip Top BXH
mua acc976

2,000,000đ

Tướng: 99

Trang phục: 309

Vàng: 170,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2029 - Nakroth Siêu Việt 5
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 35

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2031 - Zephy Siêu Việt
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 30

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2032 - Raz Siêu Việt
mua acc976

100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 35

Vàng: 10

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #194 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 65

Trang phục: 71

Vàng: 1,600

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #102 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 12

Vàng: 7,595

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #111 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #119 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 76

Trang phục: 98

Vàng: 6,400

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #112 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

1,400,000 đ 700,000đ

Tướng: 83

Trang phục: 130

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #120 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 76

Trang phục: 95

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #114 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 49

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Kim Cương