lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #64 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 8

Vàng: 11,388

Điểm ngọc: 36

Bạc

kich hoat Acc #65 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 8

Vàng: 1,254

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #71 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 20

Vàng: 10,339

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim

kich hoat Acc #75 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 21

Vàng: 8,462

Điểm ngọc: 67

Bạch Kim

kich hoat Acc #382 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 29

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 82

Kim Cương

kich hoat Acc #388 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 25

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #389 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 23

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #392 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 23

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 74

Kim Cương

kich hoat Acc #394 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 25

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 74

Chưa Rank

kich hoat Acc #395 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 26

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 82

Bạch Kim

kich hoat Acc #396 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 24

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 86

Bạch Kim

kich hoat Acc #410 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 27

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim

kich hoat Acc #412 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 20

Vàng: 29,000

Điểm ngọc: 65

Bạch Kim

kich hoat Acc #414 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 22

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #416 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 26

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 86

Kim Cương

kich hoat Acc #451 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 14

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 75

Vàng